سالی که نکوست از بهارش پیداست...!

بر دشمن و دوست ، اعتبارش پیداست 
 
 
 

 در سینۀ عاشقان مزارش پیداست

 
 
 نوروز سر سفره رهرا هستیم
 
 
 
سالی که نکوست از بهارش پیداست...!
/ 0 نظر / 11 بازدید