# شعرمهدوی

چرا غم سنگین نبودنت کم نمے شود ؟

آقا جان ! مولاے من !  مے گویند پاییز خاک سرد است  اما چگونه است که این قلب پر درد سرد نمے شود ؟ چرا غم سنگین نبودنت کم نمے شود ؟ چرا زخم هاے دلم خوب نمے شود ؟ آقا جان ... تابستان گذشت !!! حکایت مردانے که ازعدالت حرف می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید