# بهار

فصل تقسیم گل و گندم و لبخند

چشم‌ها پرسش بی ‌پاسخ حیرانی‌ها                                                            دست‌ها تشنه تقسیم فراوانی‌هابا گل زخم، سر راه تو آذین بستیم                                                            داغ‌های دل ما، جای ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 8 بازدید