در این زمانه کسی بی قرار مولا نیست

در این زمانه کسی بی قرار مولا نیست

انیس خاطر مجنون،خیال لیلانیست

چقدر حیدر دوران ما غریبی تو

میان خانۀ ما هم برای تو جا نیست

اگرنیامده ای تا به حال حق داری

برای آمدن تو دلی مهیا نیست

ز بس که دغدغۀنان و آب بسیار است

دگرکسی ز دل و جان به یاد آقا نیست

گذشت جمعه به جمعه نیامدی تو ولی

مگر که مانده به راه تو چشم زهرا نیست

/ 0 نظر / 11 بازدید