برای ظهورت دعا می کنم من

همه دردم آقا، دعایم کن آقا  

مریضم سراپا دعایم کن آقا

گرفتار نفسم اسیر گناهم  

تو ای روح تقوا دعایم کن آقا

زمین گیر دردم، ببین روی زردم، 

فتادم من از پا دعایم کن آقا

عزیزم کجایی اگر کربلایی، 

بیا و همانجا دعایم کن آقا

امیدم کجایی اگر سامرایی،

به تنهای تنها دعایم کن آقا

چو رفتی مدینه تو با سوز سینه 

تو را جان زهرا دعایم کن آقا

برای ظهورت دعا می کنم من 

تو را جان مولا دعایم کن آقا


حیدری کاشانی

/ 0 نظر / 25 بازدید