صاحب عزای حضرت خیرالنسا،بیا

صاحب عزای حضرت خیرالنسا،بیا


 

ای بانی شکسته دل روضه ها،بیا


 

درد فراق تو به خدا می کشد مرا


 

رحمی نما به حال دل این گدا،بیا


 

از بس به هجر روی تو عادت نموده ایم


 

دل می رود به سمت گناه و خطا،بیا


 

ما در میان بحر گنه غوطه می خوریم


 

آقا نجاتمان بده از این بلا،بیا


 

مشغول خویش و بنده ی دینار و درهمیم


 

فکری به حال نوکر زهرا نما،بیا


 

لطف تو بوده گریه کن مادرت شدیم


 

ای سفره دار واسعه ی هل اتی،بیا


 

ای آخرین نگار دل آرای فاطمه


 

حدّاقل برای رضای خدا،بیا


 

آقا به حقّ چادر خاکی مادرت


 

آقا به حقّ داغ دل مرتضی،بیامحمد فردوسی

/ 0 نظر / 21 بازدید