امروز جمعه نیست اما دلم برایت تنگ است...

قرار نیست فقط غروبهای پنجشنبه تا غروب جمعه سراغت را بگیریم...

قرار نیست فقط جمعه ها انتظار ظهورت را بکشیم...

آری...
شنبه هم میشود از دوریت ناله سر داد...

یکشنبه هم میشود انتظارت را کشید...

دوشنبه هم میشود دنبال گمشده گشت...

سه شنبه هم میشود با آقا درد دل کرد...

چهارشنبه هم میشود به خاطر آقا گناه نکرد...

یا بن الحسن

دوریت درد بی درمان است ،ای پسر فاطمه

 

امروز جمعه نیست اما دلم برایت تنگ است...

/ 0 نظر / 15 بازدید