هرکه دارد هوس کرب و بلا

 


هرکه دارد هوس کرب و بلا گریه کند
هرکه شد عاشق آن صحن و سرا گریه کند
هر که جا مانده از آن غافله ی عشق حسین
ز غمش ندبه کند در همه جا گریه کند
هرکه را نیست میسر به زیارت برود
هرکجا میشنود صوت عزا گریه کند
اربعین است کنون کرب و بلا قبله ی ماست
دختر شاه ولا بر شهدا گریه کند
نه فقط عالم و آدم ، نه فقط حور و ملک
که به بزم غم او ، عرش خدا گریه کند
عاشقان ، غافله ی عشق کنون کرب و بلاست
هرکه دارد هوس کرب و بلا گریه کند

 

/ 0 نظر / 12 بازدید