شعر مهدوی

هر راه بجز راه تو کج خواهد شد

 

 

بی لطف تو آسمان فلج خواهد شد

ما منتظران اگر بخواهیم همه

 

 

امسال همان سال فرج خواهد شد

 

سید مجتبی شجاع

/ 0 نظر / 56 بازدید