تعداد بازديد :  
تاريخ : یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸

جهانیان همه منع کنند از عشق

                                  من آن کنم که خداوندگار فرماید

طمع زفیض کرامت مبر که خلق کریم

                                  گنه ببخشد وبر عاشقان ببخشاید

                                                                                   دیوان حافظ


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر