تعداد بازديد :  
تاريخ : چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸

قصه های غم و بی قراری                    باز اشک ومحن ، گریه زاری

قصه ی غصه های درونم                     ماجرای دل پر ز خونم

در پی گریه های شبانه                        می خورد بر تنم تازیانه

نیست در شهرمان راد مردی                 اهل عشق و صفا اهل دردی

عده ای غرق فقر و نداری                    عده ای مرد از دین فراری

دیگر اینجا کسی با خدا نیست                 در خیابان و کوچه حیا نیست

غیرت از شهر ما رخت بسته                 حرمت ناخدایان شکسته

عده ای در نوا و خروشند                     دین خود را به زر می فروشند

چهره ها را ببین در نقاب است              عقلشان در پی یک سراب است

سینه ی خسته مان پر ز آه است            دم زدن از خدا هم گناه است

گوئیا عصر هوش و نبوغ است             این همه ادعاها دروغ است

بخت بر ما اگر رو نماید                       گیرم این جمعه آقا بیاید

شک ندارم کسی منتظر نیست               منتظر چشم کس سوی در نیست

غرق نجوا که شادی تمام است             این چه وقت ظهور امام است

ادعا می کنیم او ولی نیست                  او ز نسل و تبار علی نیست

هر کسی در پی یک بهانه                    می دود با بهانه به خانه

او بیاید همه کار داریم                        یا که نه ، خانه بیمار داریم

او بیاید همه ناتوانیم                          منکر صاحب زمانیم

از ظهور ولی می خروشیم                  زود او را به زر می فروشیم

او بیاید دلش بی شکیب است               بین ما شیعیان هم غریب است

علت اینکه صحرانشین است               یا که مولایمان بی قرین است

گرد غم کی ز رویش زدودیم                یار خوبی برایش نبودیم

او بیاید غریب است و تنها                  باز یک کوفه ، چاه است و مولا

نه همان به که غایب بماند                 او نمازش فردا بخواند

 


برچسب‌ها: جمعه


ارسال توسط هم عهدان منتظر