تعداد بازديد :  
تاريخ : چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸

ای ماه             دلدار من ای آرزوی جان من

                تاکی شوم دور ازتومن،رحمی نما برجان من

... خو        خواهم همی بنیان کنم کاخی زقلب عاشقان

                وان کاخ ویران می شودبا سیل اشک چشم من

... آیم        آیم به سوی درگهت ای نور چشم عاشقان

               آیا نمایی بازتو در را به روی زار من؟

               خواهم همی قربان کنم دروصل تو هم جسم وجان

               امید دارم که شود مقبول این قربان من

                                       


برچسب‌ها: دلدار


ارسال توسط هم عهدان منتظر