تعداد بازديد :  
تاريخ : سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۸

ما معتقدیم عشق سر خواهد زد                    بر پشت ستم ، کسی تبر خواهد زد


سوگند به هر چهارده آیه ی نور                   سوگند به زخمهای سرشار غرور


آخر، شب سرد ما سحر می گردد                  مهدی به میان شیعه بر می گرددبرچسب‌ها: سحر


ارسال توسط هم عهدان منتظر