تعداد بازديد :  
تاريخ : شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۸

گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است     گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است

گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت           گفتا نشان از چه پرسی از کوی بی نشان است

گفتم مرا غم تو خوشتر زشادمانی               گفتا که در ره ما غم نیز شادمان است

گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم               گفت آنکه سوخت او را کی ناله یا فغان است

گفتم فراغ تا کی؟گفتا که تا تو هستی            گفتم نفس همین است گفتا سخن همان است

گفتم که حاجتی است گفتا بخواه از ما           گفتم غمم بیفزا گفتا که رایگان است


برچسب‌ها: حاجت


ارسال توسط هم عهدان منتظر