تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸
ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸

گر چه آتشکده  شیشه و سنگ است دلم
                                                      نفسی با دل من باش که تنگ است دلم

اوج تنهایی من خلسه آواز کسی است
                                                     دل طوفانی من عاشق دریا نفسی است

چه کنم با که بگویم که چه دردی است مرا
                                                    یا چرا واهمه از سایه ی مردی است مرا

آن که می آید و تیغی به کف اندر دارد
                                                   ذوالجناح دگر و هیبت دیگر دارد


برچسب‌ها: ذوالجناح, تیغ, هیبت, شعرمهدوی


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸

ستاره دیده فروبست و آرمید ، بیا
                                                       شراب نور به رگ های شب دوید ، بیا

ز بس بدامن شب اشک انتظارم ریخت
                                                       گل سپیده شکفت و سحر دمید ، بیا

 


برچسب‌ها: شعرمهدوی, ستاره, شراب, سپیده


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۸

 ما معتقدیم عشق سر خواهد زد              بر پشت ستم ، کسی تبر خواهد زد

 سوگند به هر چهارده آیه ی نور             سوگند به زخمهای سرشار غرور

 آخر شب سرد ما سحر می گردد             مهدی به میان شیعه بر می گردد

 


برچسب‌ها: اشعار مهدوی, شب, مهدی, شیعه


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸

 بر هم زنید  یاران  این  بزم بی صفا را          مجلس صفا ندارد  بی   یار    مجلس   آرا

بی شاهدی وشمعی هرگز  مباد   جمعی          بی لاله شور نبود  مرغان  خوش  نوا  را

بی سرو قد دلجوی هرگز  مجو  لب جوی       بی سبزه  خطش  نیست  آب   روان  گوارا

از دولت سکندر بگذر ,برو  طلب    کن         با   پای همت    خضر  سرچشمه   بقا   را

بر دوست تکیه باید, بر خویشتن  نشاید         موسی صفت بیفکن از دست  خود عصا را

بیگانه باش از خویش,وزخویشتن میندیش     جز     آشنا     نبیند     دیدار     آشنا     را

پروانه وش ز آتش  هرگز مشو   مشوش      دانند   اهل    دانش    عین   بقا    فنا    را

داروی   جهل  خواهی   بطلب   زپادشاهی      کا قلیم  معرفت   را  امروزه   اوست  دارا


برچسب‌ها: پادشاهی


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸۸


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۸


برچسب‌ها: امام, هادی, نقی, ولادت


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۸

گفتم که روی خوبت,از من چرانهان است؟   گفتا تو خود حجابی ،ورنه رخم عیان است

گفتم مرا غم تو،خوش تر ز شادمانی           گفتا که در ره ما غم نیز شادمان است!

گفتم که سوخت جانم،از آتش نهانم              گفت آن که سوخت او را،کی نادی فغان است

گفتم فراق تا کی؟گفتا که تا تو هستی           گفتم نفس همین است؟گفتاسخن همان است

گفتم که حاجتی هست،گفتا بخواه ازما           گفتم غم بیفزا گفتا که رایگان است

گفتم ز(فیض)بپذیر این نیم جان که دارد         گفتا نگاه دارش ،غمخانه تو جان است

فیض کاشانی


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸

الا ک

الا            الا که راز  خدایی، خدا کند که بیایی                تو نورغیب نمایی، خدا کند که بیایی

شب          شب فراق  تو جانا، خدا کند که بیایی                سرآیدُ تو برآیی، خدا کند که بیایی

دمی که      دمی که بی تو برآید، خدا کند که بیایی              الا که هستی مایی، خدا کند که بیایی


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸


برچسب‌ها: عرفه, رب


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸

همره باد صبا نافه مشک ختن است            یا نسیم چمن وبوی گل ویاسمن است

دیده دل شده روشن مگر ای باد صبا            همرهت پیرهن یوسف گلپیرهن است

شده شام دل آشفته غمگین,خوشبوی       مگر از طرف یمن بوی اویس قرن است

یا مسیحا نفسی می رسد از عالم غیب     که دل مرده دلان تازه تر از نسترن است


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸

من که از آتش هجران تو دلسوخته ام                آتش عشق به کانون دل افروخته ام

به تمنای وصال تو من ای مهر مثال                  روز و شب دیده امیدبه ره دوخته ام

به یکی جلوه رویت همه دادم از دست                سود و سرمایه یک عمر که اندوخته ام  

خسروا، نیست متاعی دگرم جز تن و جان           که به سودای لقایت همه بفرو خته ام

دفتر و سبحه و سجاده بدادم از دست                 تا که در مدرس عشقت ادب آموخته ام

جامه طاعت و تقوا همه را چاک زدم                تا که پیراهن عشق تو به تن دوخته ام

سر به زانوی غم آورده به کنجی حیران            تا مگر رحم نمایی به دل سوخته ام  

علامه میر جهانی


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر