تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸

ابا صالح دلم سامان ندارد              مگر هجران تو پایان ندارد

اباصالح بیا دردم دوا کن                 مرا با دیدنت حاجت روا کن

اباصالح فقیرم ,من فقیرم              بده دستی که دامانت بگیرم

اباصالح تو خوبی ,من بدم بد         مرا از درگهت ردم مکن رد

اباصالح چه خوش زیبنده باشد      که تو لعل لبت پر خنده باشد

اباصالح عزیز آل یاسین                بیا در جمع ما آقا تو بنشین

اباصالح بیا آرام دلها                    مرا راهم بده در جمع گلها

اباصالح چه خوش فرخنده باشد    که خورشید رخت تابنده باشد

 


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸

    کجایی ای مه تابان چرا نمی آیی            شدست جمع،بدنها و دلها زهم دور

امید ماست که این مشکلات جانفرسا         شود به دست تو آسان چرا نمی آیی

 تو ای مفر قرآن چرا نمی آیی                  ببین که در همه عالم به دوستدارانت

شود چه ظلم فراوان چرا نمی آیی             یگانه صاحب دوران چرا نمی آیی

                                                                    


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۸

دردی مرا بو د   که مداو ا  نمی شود            یار ی مرا  بو د که  هو ید ا نمی شود

به روی تخت یوسف کنعان نوشته اند          هر یوسفی که یوسف زهرانمی شود


برچسب‌ها: یوسف, فرج, دادرس


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸

 اگر قدر تو را دانسته بودیم                            اگر عهد و وفا نشکسته بودیم

دل ما خانه ی غمها نمی شد                           غم هجران نصیب ما نمی شد

اگر شرط تولی کرده بودیم                             هر آنچه گفته مولا کرده بودیم

نمی شد روز ما شام سیاهی                           نمی شد قسمت ما این تباهی

بده سوزت که از هجرت بسوزیم                      بده اشکی که در پایت بریزم

بده نوری که جز نورت نبینیم                           تو نزدیکی که ما دورت نبینیم

بده عشقی که در دل جای گیرد                         که این افتاده از پا پای گیرد

بده شوقی که مشتاق تو گردیم                         همه در بند میثاق تو گردیم

بده رنجی که رنجور تو باشیم                          سروری ده که مسیر تو باشیم


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸

دلم هوای تو کرده هوای آمدنت        صدای  پای تو آید ، صدای آمدنت

بهار با تو بیاید  به خانه  دل ما         قدم به خانه ی ما نه ،صفای آمدنت


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸

تو فرمودی برای من دعا کن                                                                        

                                ظهورم را تقاضا از خدا کن

مداوم عجل الله است ذکرم

                                دعایی هم تو بر احوال ما کن


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۸

فقط کلام تو چون آیه قاب خواهد شد
دعا اگر تو کنی مستجاب خواهد شد

کویر اگر تو بخندی شکوفه خواهد داد
وی بی نگاه تو دریا سراب خواهد شد

چو چشم پنجره بر برکه زلال تنت
نگاه، شیشه عمر حباب خواهد شد

حدیث این که به یک گل بهار می روید
خزان، اگر تو  بخندی مجاب خواهد شد

کسی که بی خبر از رمز آبی دریاست
از آستانه چشمت جواب خواهد شد

بنای پایه هر خانه ای مقوایی است
که با تلنگر آهی خراب خواهد شد

بگو به عقربه دل گرفته خورشید
که چند روز دگر آفتاب خواهد شد؟

بیا ترانه موعود! کز شکنجه باد
چو شمع، هستی ما بی تو آب خواهد شد

غلام رضا شکوهی


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸

  قد  همه د لبر ا ن  عا لم                           پیش الف  قدمت چو نون باد

 هر سرو که در چمن بر آید                        در خدمت  قامتت  نگو ن با د     


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸

بر گلشنی اگر بگذشتم چو باد صبح

                                         نی عشق سرو بود ونه شوق صنوبرم

نامم زکارخانه عشاق محوباد

                                         گر جز محبت تو بود شغل دیگرم

ای عاشقان روی تواز ذره بیشتر

                                        من کی رسم به وصل تو کز ذره کمترم

حافظ


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸

باز آمــــدم به طــوس، به شهـر و دیار دوست
شهر شهــــادت و حــــرم مشــــک بار دوست

شهــرى که هســـت قبــــله‌ عشــاق و عارفان
شهرى که هست مشتهـــر از اشتـــهار دوسـت

شهـــر وفـــا و طــور لــــقا مشهـــد رضـــا
دارد شرافـــت از شـــــرف و اعتبـــار دوست

ز آن طـــوس گشتــه شهـــره‌ آفــاق کاندر آن
گردیـده دفــــن، پیــکر پر افتـــخار دوســت

می‌ســــوختم ز آتــش ســـوزان هــــــجر او
شــــُکر آن که باز، کــرد نصیبم جـوار دوست

آب حیــــات و عمــر ابــــد کــى برابر است
با دولــت حضــــور دمى در کنـــار دوســـت

امــــر جهــان و نظـــم امـــــور جهــــانیان
ز امــــر خــــدا است در کف با اقتدار دوست

صـــف بســته‌اند خیـــل ملائــک به احتـرام
در روضــــه‌ی مقـــدس گردون مدار دوســــت

ما را سخن ز بیش و کم و هست و نیست، نیست
بگـــزیده‌ایم خــــطّ و ره اختـــیار دوســـت

من کیـستم که در ره او جــــان فــــدا کنــم؟
جانــم فـــداى آن که بــود جــان نثار دوست

جــود و گـــذشت و مــــردى و ذرّه پــرورى
رحـم و وفــا و مهر و کــرم هست کار دوست

تنــها نــه خاکـــسار در دوســت گشتـــــه‌ام
من خاکســـارم آن که بـــود خاکـسار دوست

در کفشـــــدارى حــرم شـــاه دیـــن رضـــا
من کفشــــدار آن که بــود کفشــــدار دوست

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸

هر جا که دلی ست در غم تو           بی صبر و قرار و بی سکون باد

هر دل که زعشق تست خالی         از حلقه ی و صل تو  برو ن  باد


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸

ساعت های عمر می گذرند                      همچون عاشقان دل سوخته می گذرند

اما عاشقان را گذر عمری نیست               چون با معشوق اند ،گذر عمری نیست

صبا جان ،نفس عاشقان آوردند                 از پی نفسشان ،نغمه آوردند

                          نغمه ای با سوزوآه معشوق آوردند


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر