تعداد بازديد :  
تاريخ : سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸

عاشقان در کوی تو حیران همه                درره وصل تو بی سامان همه

تابه کی ای ماه من درپرده ای                  مهر خود باهجر خود پرورده ای


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸

    مه من،دلبر من،نازنینم         بگو تا کی سر راهت نشینم

   تمام جمعه ها چشم انتظارم       که یک جمعه جمالت را ببینم

   زچشم در فشاندم تا بیایی        به راهت گل فشاندم تا بیایی

   به  شوقت هر صبح جمعه         دعای ندبه خواندم تا بیایی


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸

شب است وثانیه ها بی قرار فردایند                                                                                              دقایق از پی هم می روند ومی آیند         

شب است وشهر سکوتش به مرگ می ماند                                                                                 سحر نمی رسد آیا؟!کسی جه می داند


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸

دعا کنید رسد آن زمان که یار بیاید                                                             

                               خزان باغ جهان راز نو بهار بیاید

       دعا کنید دعایی که آفتاب درخشان

                               به سرپرستی گل های روزگار بیاید

       هزار اختر تابنده در سپهر دو دستش

                             هزار مهر منیرش به کوله بار بیاید

       قیامتی کند از قامتش به پا که تو گویی

                             معاد رویش انسان درین دیار بیاید

       دمد به گلشن گیتی، بلوغ صبح رهایی

                             بهار لبخند زند، گل به شاخسار بیاید

       اگر ز موج پر آشوب عشق، نوح زمانه

                            به ساحلی که مرا باشد انتظار بیاید


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸

گفتم شبی به مهدی (عج)اذن نگاه خواهم        گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم                                                                                   


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸

سر سلسله ی موی تو پیداست ، کجایی           رخسار تو ماه شب یلداست ، کجایی

مجنون صفتم کرده فراق گل رویت                  بی تو دل ماتم زده شیداست ، کجایی


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸

به اشک دیده کوثر،بیا ای یوسف زهرا    

                                      به حق غربت حیدر،بیا ای یوسف زهرا

به سوز ناله محسن،که پشت غربت آن در

                                      فتاده بین خاکستر، بیا ای یوسف زهرا

به اشک دیده زینب،که میخواند نماز شب

                                         کنار بستر مادر، بیا ای یوسف زهرا

به آن یاس غریبانه،که گم کرده ره خانه

                                      میان کوچه و معبر، بیا ای یوسف زهرا

برای انتقام او،به درمان غم پهلو

                                     به حق یاس پیغمبر، بیا ای یوسف زهرا


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸۸


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸۸

 

با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست

                                          یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن

 

 


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸

ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست        

درد تو به جان خسته داریم ای دوست

گفتی که به دل شکستگان نزدیکی            

ما نیز دل شکسته داریم ای دوست

 


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸

.... امید او ز یک دیدن برآید                        شب هجرانش آن دم بر سر آید

.... به جمع دوستان خود پذیری                   اگر ناقص بود بر او نگیری

.... نه خودداریم علم راه یابی                       نه از لغزش توانیم اجتنابی

.... که ما را زنده بودن ننگ و عار است         بجز یاری تو ما را چه کار است ؟


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۸

چه کنم که شام هجران غمت سحر ندارد        چه کنم که آه جانسوز دلم اثر ندارد

شب و روز عمر طی شد به امید آرزویت        چه کنم که از ظهور تو کسی خبر ندارد

تو که آفتاب دهری شده ای به امر پنهان        چه شود اگر بتابی تو به ما ضرر ندارد


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر