تعداد بازديد :  
تاريخ : چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸

غنچه ای نشکفته و پژمرده ام                     رنج بی حد دیده وافسرده ام

روی دوشم بار محنت برده ام                      از حرامیها کتکها خورده ام

  سرو بودم قامتم خم گشته است                  قدرت بینائیم کم گشته است

کس ندیده همچو من پروانه ای                    کس ندیده شاه در ویرانه ای

شمع نادیده چو من پروانه ای                     طائر محروم زآب و دانه ای

رزقم از روز ازل غم گشته است                 قدرت بینائیم کم گشته است

نا چشیدم شهدی از دنیا به کام                    بال نگشوده فتادم من به دام

وای از روز ورود ما به شام                     سنگ می آمد فرود ازروی بام

پیش چشمم تیره عالم گشته است               قدرت بینائیم کم گشته است

یک طرف زنها  میان  قافله                      آمدند  با  کفش  های آبله

ناگهان برخاست بانگ هلهله                    یک قدم تا مرگ دارم فاصله

روی نیزه راس بابم گشته است                قدرت بینائیم کم گشته است

مجید رجبی


برچسب‌ها:


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸


برچسب‌ها: شعرمهدوی, انتظار, دل


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸

چشم‌ها پرسش بی ‌پاسخ حیرانی‌ها
                                                            دست‌ها تشنه تقسیم فراوانی‌ها
با گل زخم، سر راه تو آذین بستیم
                                                            داغ‌های دل ما، جای چراغانی‌ها
حالیا! دست کریم تو برای دل ما
                                                            سرپناهی است در این بی‌سر و سامانی‌ها
وقت آن شد که به گل، حکم شکفتن بدهی
                                                            ای سرانگشت تو آغاز گل‌افشانی‌ها!
فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید
                                                            فصل تقسیم غزل‌ها و غزل‌خوانی‌ها...
سایه امن کسای تو مرا بر سر، بس!
                                                            تا پناهم دهد از وحشت عریانییها
چشم تو لایحه روشن آغاز بهار
                                                            طرح لبخند تو پایان پریشانی‌ها

قیصر امین پور

 


برچسب‌ها: شعرمهدوی, غزل, بهار, لبخند


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸

گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی                       چون نیک بدیدم به حقیقت به از آنی

شیرین تر از آنی به شکر خنده که گویم              ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی

چون اشک بیندازیش از دیده مردم                     آن را که دمی از نظر خویش برانی


برچسب‌ها: یوسف, شعرمهدوی, خسرو, خلایق


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸

خوشا دردی که درمانش تو باشی                      خوشا راهی که پایانش تو باشی

خوشا چشمی که رخسار تو بیند                      خوشا ملکی که سلطانش تو باشی

خوشا آن دل که دلدارش تو گردی                       خوشا جانی که جانانش تو باشی

عراقی همدانی


برچسب‌ها: خوشی, دل, شعر, جان


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : شنبه ٥ دی ۱۳۸۸


برچسب‌ها: تاسوعا, عاشورا, شعر, محرم


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : جمعه ٤ دی ۱۳۸۸

در روز عاشورا امام حسین(ع)بی یارو یاور در میدان کین ایستاده بودو دیگر هیچ یاری برایش باقی نمانده بود،ناگهان زعفر جنی از راه رسید و بر آن مظلوم غریب سلام کرد. مظلوم کربلا جواب سلام زعفر را داد و فرمود : خدا ترا رحمت کند !کیستی که در چنین وقتی بر من غریب سلام می کنی؟!عرض کرد:ای پسر رسول خدا ،چاکر آستان تو هستم و نامم زعفر است و رئیس جنیان هستم که به یاری تو آمده ایم.

چون ترا دیدم در این صحرا وحید                           یاورانت را زظلم و کین شهید

یکه و تنها در این دشت بلا                                  مانده اند اندر بلا در کربلا

لشکر انبوه دارم بیعدد                                        اندر این صحرا ستاده مستعد

بهر جانبازی  تو ای شهریار                                آمدیم از منزل خود این دیار

چون که بر جن و ملائک سروری                         از همه مخلوق عالم بهتری

ده اجازت ای شه والا تبار                                  از برون آریم این لشکر دمار 

جناب مظلوم کربلا وقتی که منظور زعفر و لشکر او را فهمید،اشک حسرت از چشمش سرازیر شد و فرمود:ای زعفر چه جای انصاف است که شما جنیان که برای انسانها نامرئی می باشید با آنان بجنگید؟!این از جوانمردی به دور است.زعفر عرض کرد:ای مظلوم، خداوند جانهای شیعیانت را فدای مروتت گرداند.آیا در هنگامیکه اکبرت را پیش چشمت پاره پاره کردند،مروت بود؟!آیا اینکه اسب بر بدن قاسمت تاختند، انصاف بود؟!آیا انصاف بود که دستهای عباس_ماه بنی هاشم_را زا بدن جدا کردند؟!با این همه هنوز بر ایشان رحم باید کرد؟!اگر اجازه فرمایی ما نیز شکل بشر در آییم و با کفار بجنگیم.

بهر تو ما جنیان یاری کنیم                              زین جما عت جوی خون جاری کنیم

ما به فرمان تو ای شاه شهید                          سرنگون سازیم اورنگ یزید

کوفه را سازیم ما دریای خون                        چون که داریم لشکری از حد فزون

حضرت فرمود:ای زعفر!تقدیر الهی چنین جاری شده که من در این دشت با لب تشنه ،کشته قوم اشرار شوم.خداوند تو را اجر یاری کنندگان به من ،کرامت فرماید.

بایدم من کشته از خنجر شوم                        عاصیان را هادی و رهبر شوم

بایدم من جنگ با این قوم و کین                     تا بماند در جهان آیین و دین

ساعتی دیگر سرم بر نیزه ها                        جلوه گر خواهد شد از تیغ جفا

      ای زعفر!به تو اجازه جهاد نمی دهم.به منزل خود باز گرد و اگر می خواهی در اجرم شریک باشی،بر من غریب گریه کن و عزایم را به پادار تا اجر شهادت را دریابی.

چونکه زعفر این سخنها را شنید                   شد غمین و ناله از دل برکشید

گفت:گشتم از سخنهایت ملول                        چون نکردی التماس من قبول

حضرت فرمود:غمگین نباش  از اینکه آمدی،در اجر شهادت شریک هستی و سلام ترا به جدم خواهم رساند.

 شد مرخص زعفر از سلطان دین                  با حسین کرد او وداع آخرین

رفت در یکسو،در کناری ایستاد                    تا حسین بر خاک از مرکب فتاد

با صد فغان سوی میدان آمدند                      بر سر نعش شهیدان آمدند

گریه ها کردند در آن سرزمین                     از برای سبط خیر المرسلین

تا قیامت در زمین کربلا                             جنیان پیوسته می گیرند عزا


برچسب‌ها: زعفر جن, عاشورا, جانباز, شهید


ارسال توسط هم عهدان منتظر
تعداد بازديد :  
تاريخ : سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸

در روز عاشورا گروههایی از فرشتگان به خدمت فرزند پیغمبر آخر الزمان رسیدند در حالتی که آن مظلوم یکه و تنها در میان میدان جنگ بر نیزه تکیه زده بود و مهموم و مغموم ،استغاثه می نمودکه:"هل من ناصر ینصر ال احمد المختار و هل من دافع یدفع الشر عن ال حیدر الکرار ؟"جمیع فرشتگان عرض کردند که:ای حسین ،به ما اجازه بده تا این گروه کفار را با آتش بسوزانیم یا با انواع عذابها آنان را پراکنده سازیم.حضرت فرمود:رحم بر ایشان ،بهتر از عقوبت است. ایشان از قدر و مرتبه من در نزد خداوند نا آگاهند و مال دنیا آنان را فریب داده است،فرشتگان عرض کردند:ای حسین!

این جماعت از خدا برگشته اند                             یارانت را به ناحق کشته اند

آبرا بستند به رویت چرا؟                                    پر زخون کردند رویت چرا؟

ده اجازه تا رویم اندر مصاف                              تا نباشد دشمنانت را معاف

باد و آتش هردو در فرمان ماست                         گر بسوزانیم دشمن را رواست

حضرت فرمود: آفرین بر شما!به یاری فرزند پیغمبر آمدید.خدا از شما خوشنود باد اما به شما اجازه جهاد نمی دهم چرا از جانب پروردگار چنین تقدیر گردیده است که من در بیابان از ظلم این گروه اشرار به درجه رفیع شهادت نائل گردم.

با ید اینجا خون ریزد بخاک                                جسم من گردد زخنجر چاک چاک

اکبرم باید شهید از کین شود                              پاره پاره از برای دین شود

دست عباسم زتن گردد جدا                                تا شود قربانی کوی وفا

قاسمم از خون شود کف الخضیب                       حلق اصغر را شود پیکان نصیب

حال به شما امر می کنم که به محل خود بازگردید و پس از زوال ظهر برای مشاهده نتایج جنگ در این زمین برگردیدتا ببینید که در آن هنگام چه به نظر شماخواهد آمد. سرانجام فرشتگان بنا به فرمایش شاه شهیدان به سرزمین کربلا بازگشتند و انتظار می کشیدند تا وعده آن حضرت را ببینند.

   آن ملائک چون دوباره آمدند                         دور آن مه چون ستاره آمدند

محشری دیدند به پا در کربلا                            از جفای کوفیان بی وفا

کربلا گردیده گلزار ارم                                   نوجوانان خفته در پهلوی هم

چاک گشته نعش پاک شاه دین                         همچو خورشیدی فتاده در زمین

سر شده از پیکر زارش جدا                            جلوه گر گردیده اندر نیزه ها

یکطرف نعش شهیدان، ریز ریز                       بیسر افتاده به میدان ستیز

گریه و زاری طفلان یکطرف                          حلقه ماتم زدند دور حسین

شد به پا در کربلا یک محشری                       اسب تازی لعینان یکطرف

زینب و کلثوم با آه و فغان                             از ملائک هم زجن و هم زپری

یا حسین گویان با آواز حزین                         بال و پر رنگین بخون شاه دین

یکطرف گشته اسیر دشمنان                         آن ملائک با هزار افغان و شین 

  

 


برچسب‌ها: فرشتگان, عاشورا, امام حسین, نثر مهدوی


ارسال توسط هم عهدان منتظر